สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

ติดต่อเรา

ที่ทำการ (Location)
สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) อาคารศาลอาญา The Criminal Court, ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Google Map : https://bit.ly/3neCh1k

***********************

ช่องทางสื่อสาร (Contact)
โทรศัพท์
 ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ศาลยุติธรรม E-Phonebook กรุณาคลิกที่ลิงก์ >> คลิกที่นี่ <<
           
- ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
              โทร. 02 512 8343 

            - ส่วนช่วยอำนวยการ
              โทร. 02 512 8353    โทรสาร. 02 512 8357
              โทร. 02 512 8348  (งานสารบรรณ)

            - ส่วนเลขานุการ ก.บ.ศ. 
              โทร. 02 500 1095   โทรสาร. 02 512 8358
              โทร. 02 512 8345  

            - ส่วนกฎหมายและระเบียบ
              โทร. 02 512 8359   โทรสาร. 02 512 8344
              โทร. 02 512 8360

            - ส่วนวิชาการ
              โทร. 02 500 1094   โทรสาร. 02 512 8357
              โทร. 02 512 8349

***********************

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
[email protected]

***********************

Social - สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมยังไม่มีช่องทางสื่อสารออนไลน์รูปแบบอื่น

***********************

ช่องทางสื่อสารหลัก (Main Contact) ของสำนักงานศาลยุติธรรมเพจ 'สื่อศาล' 

 Facebook เพจ 'สื่อศาล'  https://www.facebook.com/pr.coj/

 Twitter เพจ 'สื่อศาล'  https://twitter.com/pr_coj

 Youtube เพจ 'สื่อศาล'  https://www.youtube.com/channel/UC1XfDMP3HXfM_rIpTnW8Urw/featured