สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

การเผยแพร่ระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับอาคารที่พัก ตอนที่ 1

คลิกเพื่อรับชม  http://streaming.coj.intra/video/ojac_rule_home.mp4