สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 1) เรื่องการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง เผยแพร่ความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 - 14.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น ๖

       ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องเผยแพร่ความรู้ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการคิดค้นผลงานด้านนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารคดีและการบริการของศาลยุติธรรม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น ๖ โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ  2,800 คน

  

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์http://live.coj.intra/web/vdopub.php

                                       หัวข้อ :    ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม [25/12/62]