สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

ตอบปัญหา ข้อซักถาม เกี่ยวกับระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยค่าตอบแทนในการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยเจ้าพนักงานศาล พ.ศ. 2562 ตอนที่ 1

คลิกเพื่อรับชม   http://streaming.coj.intra/video/ojac170562.mp3

 

หมายเหตุ คลิปเสียง สามารถรับชมได้เฉพาะระบบอินทราเน็ต เท่านั้น
(ไม่สามารถรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือ ระบบอินเตอร์เน็ตได้)