สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

การเผยแพร่ระเบียบ ก.บ.ศ. เกี่ยวกับอาคารที่พัก ตอนที่ 2

คลิกเพื่อรับชม  http://streaming.coj.intra/video/OJAC_2v3.mp4

 

หมายเหตุ วีดีโอคลิป สามารถรับชมได้เฉพาะระบบอินทราเน็ต เท่านั้น