สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 2) เรื่อง “ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาคารที่พักของศาลยุติธรรม”

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง “ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาคารที่พักของศาลยุติธรรม”
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา

     ในวันที่ 17 มีนาคม 2564  สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. เรื่อง “ประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับอาคารของศาลยุติธรรม” ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ 2,000 คน

    

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ :  http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=362