สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 3) เรื่องการจัดเวรข้าราชการในการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่องการจัดเวรข้าราชการในการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา

     ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการจัดเวรข้าราชการในการเปิดทำการศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวในวันหยุดราชการ ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น 6 โดยได้รับเกียรติจากท่านศุภกิจ แย้มประชา รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการและผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ 1,500 คน

   

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ : http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=233