สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. (ครั้งที่ 2) เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรอาคารที่พักของข้าราชการศาลยุติธรรม

โครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรอาคารที่พักของข้าราชการศาลยุติธรรม
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา

     ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรอาคารที่พักของข้าราชการศาลยุติธรรม ณ ห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารศาลอาญา ชั้น ๖ โดยได้รับเกียรติจากท่านพรางเพชร สิทธิทูล อดีตรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมรับฟังผ่านระบบสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จำนวนประมาณ  1,300 คน

    

คลิกเพื่อรับชม เว็บไซต์ : http://live.coj.intra/ShwVDO.php?vids=155

หัวข้อ การปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรอาคารที่พักของข้าราชการศาลยุติธรรม