สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

เห็นชอบให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

image เอกสารแนบ