สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

ขอเชิญรับฟังการอภิปรายความรู้ตามโครงการเผยแพร่ความรู้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถดาว์โหลดเอกสารประกอบการอภิปราย และ ตัวอย่างการกรอกแบบต่างๆ  

และ แบบรายงานประเมินผลการพัฒนาด้วยวิธีการอื่น แบบ IDP-3

ที่ได้ด้านล่างค่ะ


image เอกสารแนบ