สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Office of the Judicial Administration Commission

ข่าวสารและกิจกรรม
image

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติตามระเบียบ ก.บ.ศ. กลุ่มที่ 1 งบประมาณและการเงิน และกลุ่มที่ 2 ค่าตอบแทนและค่าป่วยการ

     ลิงค์สำรองในการตอบแบบสอบถาม     

กลุ่มที่ 1 งบประมาณและการเงิน  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeNePjZnj6NLRTxJ5DCpN4PZJZ_BFWi-g9gVrnoKEuHJRcyA/viewform

กลุ่มที่ 2 ค่าตอบแทนและค่าป่วยการ  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesxYnatToDAzXIi6e8Z-4XFadzEVgoAETR-EObD96A1xXF1Q/viewform


image เอกสารแนบ